Strwythur y cwrs

Mae CHWE Modiwl, a phob un yn cynnwys sawl uned. Gallwch ddewis cwblhau pob un o’r chwe Modiwl a derbyn achrediad ar gyfer y cwrs gan Wasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig. Neu gallwch ddilyn llwybr heb achrediad a dim ond gwneud y Modiwlau a’r Unedau rydych chi am ddysgu amdanynt

Strwythur y modiwl:

  • Dylai gymryd 20-60 munud i wneud modiwl (mae amcan o’r amserau isod).
  • Os hoffech chi ddysgu rhagor am unrhyw Fodiwl penodol, mae deunydd darllen pellach wedi ei awgrymu a dolenni i adnoddau eraill.
  • Gallwch gadw eich cynnydd wrth i chi fynd yn eich blaen. Mae hynny’n golygu nad oes angen i chi gyflawni’r modiwl i gyd ar yr un pryd!

Ar ddiwedd y cwrs:

  • Byddwch yn deall y gofynion statudol newydd ar gyfer addysgu Cydberthnas, Rhyw ac Addysg Iechyd a rhai egwyddorion allweddol ar gyfer cymhwyso’r rhain mewn cyd-destun Catholig.
  • Byddwch wedi cael cyfle i feddwl am y modd y mae’r gofynion newydd yn berthnasol i chi a’ch disgyblion, yn ogystal â’u rhieni.
  • Byddwch wedi’ch cyflwyno i ddeunydd Addysgol yr Eglwys Gatholig – gan gynnwys cwricwlwm enghreifftiol a nodwyd fel enghraifft o arfer da – a gwersi adnoddau sy’n bodloni’r gofynion newydd.

Ar eich marciau

Mae’r cwrs yn defnyddio deunydd clyweledol, felly efallai yr hoffech chi ddefnyddio clustffonau.

Ar wahanol adegau yn y cwrs gofynnir i chi ysgrifennu syniadau sy’n dod i’r meddwl, felly byddai’n syniad da i chi gael papur a phen yn barod.

Cliciwch ar Cyflwyniad i ddechrau’r modiwl.

Free

Modiwl 1: Addysgu ACRh mewn cyd-destun Catholig

45-60 munud

Free

Modiwl 2: Canllawiau Statudol a Chod ACRh

45-60 munud

Free

Modiwl 3: Polisi ACRh a Llywodraethu

30 munud

Free

Modiwl 5: Cwricwlwm Enghreifftiol Gwasanaeth Addysg yr Eglwys Gatholig

15 munud

Free

Modiwl 6: Adnoddau ac Ymwelwyr Allanol

45 munud

Free

Generate Certificate CY

Once you've completed the quizzes from Modules 1 - 6 you can generate a certificate.